22-06-2021, 14:27
1 155

გამოკითხვა - ხართ თუ არა უკვე ვაქცინირებული?

გამოკითხვა - ხართ თუ არა უკვე ვაქცინირებული?

მიეცით ხმა  👇 


ხართ თუ არა უკვე ვაქცინირებული?






მსგავსი სიახლეები