პირველკლასელთა რეგისტრაცია
დღეს პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია იწყება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დილის 09:00 საათიდან საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონულ რეგისტრაციას იწყებს, რომელიც 15 ივნისს დღის ბოლოს დასრულდება. - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს.მათივე ცნობით, რეგისტრაციას ბავშვის მშობელი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალური ვებგვერდის – registration.emis.ge – მეშვეობით ელექტრონული ფორმით უზრუნველყოფს (იხილეთ საყოველთაო რეგისტრაციის ინსტრუქცია: https://mes.gov.ge/mesgifs/1653291639_Instruqcia%202022.pdf)"ბავშვის რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 2022 წლის 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე ინფორმაციას;მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე.შეგახსენებთ, რომ „ზოგადი განათლების შესახებ კანონში“ შესული ცვლილების გათვალისწინებით, 2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში განხორციელდება იმ ბავშვების ჩარიცხვაც, რომელთაც 6 წელი 1-ელ ოქტომბრამდე უსრულდებათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით, მოქალაქეთა თხოვნის საფუძველზე იქნა მიღებული.III ეტაპის – საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით სკოლებში რეგისტრაციის IV ეტაპი დაიწყება. ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე მოხდება იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდნენ I, II და III ეტაპებზე, ან რეგისტრაციის შეცვლა სურთ.

1653367126

პირველკლასელთა რეგისტრაცია
24 მაისიდან პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია იწყება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24 მაისს, დილის 09:00 საათიდან საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონულ რეგისტრაციას იწყებს, რომელიც 15 ივნისს დღის ბოლოს დასრულდება. - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს.მათივე ცნობით, რეგისტრაციას ბავშვის მშობელი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალური ვებგვერდის – registration.emis.ge – მეშვეობით ელექტრონული ფორმით უზრუნველყოფს (იხილეთ საყოველთაო რეგისტრაციის ინსტრუქცია: https://mes.gov.ge/mesgifs/1653291639_Instruqcia%202022.pdf)„ბავშვის რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში 2022 წლის 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირველ კლასში ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე ინფორმაციას;მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე.შეგახსენებთ, რომ „ზოგადი განათლების შესახებ კანონში“ შესული ცვლილების გათვალისწინებით, 2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში განხორციელდება იმ ბავშვების ჩარიცხვაც, რომელთაც 6 წელი 1-ელ ოქტომბრამდე უსრულდებათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით, მოქალაქეთა თხოვნის საფუძველზე იქნა მიღებული.III ეტაპის – საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით სკოლებში რეგისტრაციის IV ეტაპი დაიწყება. ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე მოხდება იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდნენ I, II და III ეტაპებზე, ან რეგისტრაციის შეცვლა სურთ.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლებს მოუწოდებს, ყურადღებით გაეცნონ რეგისტრაციის ვადებს და პირობებს, რათა ბავშვის სკოლაში შეყვანა დროულად და შეუფერხებლად შეძლონ.“- ნათქვამია განცხადებაში.

1653292892

მიხეილ ჩხენკელი
მიხეილ ჩხენკელმა აშშ-ის საელჩოსა და საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს უმასპინძლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა აშშ-ის საელჩოს საჯარო დიპლომატიის განყოფილების ხელმძღვანელ კეტრინ შვაიცერს, „საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოებისა“ და საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებს უმასპინძლა.შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა „უნივერსიტეტების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის“ დეტალები განიხილეს და საქართველოს დელეგაციის ამერიკაში ვიზიტის შედეგები შეაჯამეს.„საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები“ საქართველოში, აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს „უნივერსიტეტების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამას“, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეწარმეო კულტურის განვითარებას, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის პროცესის ხელშეწყობასა და უნივერსიტეტების, ბიზნესისა და სამთავრობო სტრუქტურების თანამშრომლობის გაძლიერებას.პროექტის ფარგლებში აშშ-ში გამართული სასწავლო ვიზიტის დროს მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, გასცნობოდნენ ამერიკულ უნივერსიტეტებში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მართვის, ტექნოლოგიების გადაცემის, მეწარმეობის ხელშეწყობის მიდგომებს და გაეგოთ მეტი კვლევის კომერციალიზაციის შესახებ.შეხვედრისას მიხეილ ჩხენკელმა ხაზი გაუსვა ამერიკის, როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის, თანადგომის მნიშვნელობას ქვეყნის საგანმანათლებლო სფეროს განვითარებაში და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერისთვის. მინისტრმა განაცხადა, რომ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააღრმავებს არსებულ პარტნიორობას. მიხეილ ჩხენკელმა წარმატებები უსურვა პროექტში ჩართულ მხარეებს და იმედი გამოთქვა, რომ ეს კოლაბორაცია ხელშესახებ შედეგებს მოიტანს.თავის მხრივ, პროექტში ჩართულმა მხარეებმა მინისტრს აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის დროს მიღწეული შედეგები გააცნეს და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. მათი თქმით, აშშ-ის საელჩოსა და უშუალოდ მიხეილ ჩხენკელის თანადგომის გარეშე ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა.შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ნუნუ მიცკევიჩი, აშშ-ის საელჩოს საგრანტო პროგრამების კოორდინატორი სოფო ბზიშვილი, პროექტის მონაწილე უნივერსიტეტებისა და დაწესებულებების წარმომადგენლები.ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს.

1653204870

მაია ცირამუა
„ჭადრაკი კი არა, ბავშვს სწავლის საწყის საფეხურზე, ნატიფი მოტორიკის მაქსიმალურად განვითარება სჭირდება" - მაია ცირამუა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ინიციატივას ჭადრაკს პირველი კლასიდან სავალდებულო საგნად შესწავლასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ეხმაურება ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. ფსიქოლოგი ამბობს, რომ სწავლების დაწყებით საფეხურზე ჭადრაკზე მნიშვნელოვანი ნატიფი მოტორიკის მაქსიმალურად განვითარებაა და აქტივობებიც ამის შესაბამისად უნდა დაიგეგმოს.„ჭადრაკი კი არა, ბავშვს, სწავლის საწყის საფეხურზე, სჭირდება ნატიფი მოტორიკის მაქსიმალურად განვითარება - ხატვა, ხელგარჯილობა, ძერწვა, ქსოვა - მთლად საოცრებაა ! კარგია მუსიკალურ საკრავებთან შეხებაც. რაც უფრო მეტი რამე “გამოსდის ხელიდან”, მით უფრო კარგად ვითარდება ტვინი, იზრდება თვითეფექტურობისა და თავდაჯერებულობის განცდა, იძერწება ნებისყოფა, კონცენტრაციის უნარი, ვითარდება ფანტაზია, ბავშვი სწავლობს ყოფნას - პროცესზე ორიენტირებას,“- წერს ფსიქოლოგი.მისი თქმით, მომავალი თაობის განვითარებაზე დამღუპველად მოქმედებს მშობლების არასწორი დამოკიდებულებაც.„ჩემი შვილი კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს! უნდა სხვებს აჯობოს! წარმატება, წარმატება, წარმატება და ა. შ - ამ მიდგომით ჩვენ გვყავს ბავშვები, რომლებიც ამდენი ტვირთისგან დაღლილები, დემოტივირებულები, სულ შედეგზე ფიქრით მუდმივად მშფოთვარენი, მხოლოდ მაშინ გრძნობენ თავს ბედნიერად, როცა ჩვენს დავალებებს კარგად ასრულებენ,“- წერს მაია ცირამუა.ცნობისათვის, მიხეილ ჩხენკელის გადაწყვეტილებით, მოსწავლეები ჭადრაკს პირველი კლასიდან სავალდებულო საგნად შეისწავლიან. - ინფორმაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს."ჭადრაკი აუმჯობესებს მოსწავლეთა მრავალმხრივ უნარებს, როგორებიცაა: ყურადღება, კონცენტრირება, მეხსიერება, ანალიზი, ლოგიკა, გადაწყვეტილების მიღება, სივრცეში ორიენტირება და სხვა. ეს კი, პირდაპირ კავშირშია მათემატიკისა და სხვა საგნების სტანდარტებით განსაზღვრულ კომპეტენციებთან." - აცხადებენ სამინისტროში.

1653043791

ჭადრაკი
სკოლის მოსწავლეები ჭადრაკს პირველი კლასიდან სავალდებულო საგნად შეისწავლიან

მიხეილ ჩხენკელის გადაწყვეტილებით, მოსწავლეები ჭადრაკს პირველი კლასიდან სავალდებულო საგნად შეისწავლიან. - ინფორმაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავრცელებს.მოსწავლეებში ანალიტიკური, ლოგიკური, კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემების პრაქტიკული გადაჭრის უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით, ჭადრაკი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის პირველ კლასში სავალდებულო საგნად ემატება.სამინისტროს განმარტებით, სავალდებულო საგნად ჭადრაკის შესწავლა 2022-2023 წლის სექტემბრიდან იგეგმება, მანამდე კი, ჭადრაკის ეროვნულ ფედერაციასთან თანამშრომლობით, აქტიურად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მასწავლებლების ტრენინგების ორგანიზებისა და სასწავლო რესურსების მომზადების კუთხით."ჭადრაკი აუმჯობესებს მოსწავლეთა მრავალმხრივ უნარებს, როგორებიცაა: ყურადღება, კონცენტრირება, მეხსიერება, ანალიზი, ლოგიკა, გადაწყვეტილების მიღება, სივრცეში ორიენტირება და სხვა. ეს კი, პირდაპირ კავშირშია მათემატიკისა და სხვა საგნების სტანდარტებით განსაზღვრულ კომპეტენციებთან." - აცხადებენ სამინისტროში.

1652954827

ვეფხისტყაოსანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსანი“ გამოიცა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსანი“  გამოიცა. აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსნის” პრეზენტაცია თბილისის საკრებულოში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში გაიმართა.ღონისძიებას კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ზაზა აბაშიძე უძღვებოდა, რომელმაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, მიხეილ ჩხენკელს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსნის” გამოცემის მხარდაჭერისთვის. 1941 წელს აფხაზურ ენაზე დაბეჭდილი ,,ვეფხისტყაოსნის’’ ფოტოტიპური ვერსია კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელშეწყობითა და აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე გამოსცა.აღნიშნული გამოცემის ორიგინალი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის იშვიათი ბეჭდური გამოცემების ფონდში ინახება.რუსთაველის უკვდავი ქმნილების თარგმანი ცნობილ აფხაზ მწერალს დიმიტრი გულიას ეკუთვნის, ხოლო წიგნის რედაქტორი კი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშიაა.წიგნი 2021 წელს, 1941 წელს გამოცემული აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსნის“ 80 წლის თავზე დაიბეჭდა. აფხაზურენოვანი „ვეფხისტყაოსნის” პრეზენტაციას ესწრებოდნენ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე, საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე კახა ლაბუჩიძე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი ეკა ხოფერია, ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გახარია,  საქართველოს პარლამენტის წევრები - ბექა ოდიშარია და ირაკლი ქადაგიშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნინო წერეთელი, მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ზაზა მარუაშვილი და სხვა მოწვეული სტუმრები.ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს.

1652617714

12/05/2022
ონლაინ სწავლების საგანგაშო შედეგები - რა ნაკლოვანებებზე საუბრობს განათლების ექსპერტი

უკვე ორ წელზე მეტია, რაც ადამიანებს პანდემიასთან ერთად თანაცხოვრება, ხოლო ქვეყნებს - პანდემიის შედეგების განსაზღვრა და მასთან ბრძოლა უწევთ. არახალია, რომ მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური პერიოდი, მძიმედ აისახა ყველა სფეროზე; მათ შორის, გამონაკლისი არც განათლების სისტემა ყოფილა. არაერთი კვლევის მიხედვით, პანდემიის პერიოდში განათლების სისტემამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო.სწორედ პანდემიის დასაწყისში იყო, რომ გლობალურად, ჯერ  სასწავლო პროცესი შეჩერდა, შემდეგ კი,  მსოფლიო სასწავლო რეჟიმის სრულიად ახალ ფორმატზე, - დისტანციურ სწავლებაზე მოუწია გადასვლა.არახალია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს განათლების სისტემაში, ძირეული პრობლემები ყოველთვის არსებობდა, რასაც, არაერთი კვლევა ადასტურებს. ხოლო, დისტანციური სწავლების მეთოდზე გადასვლამ, საგანმანათლებლო კუთხით, დამატებითი პრობლემები წარმოაჩინა. კერძოდ, "განათლება ყველასთვის" მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, დისტანციური სწავლებისას, პირველკლასელებმა ვერ შეძლეს ასოებისა და რიცხვების ათვისება. ამასთან, როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, ყველაზე მეტი სასწავლო დანაკარგი, სკოლის საბაზო საფეხურზე მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასებზე მოდის. რაც შეეხება, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე კლასებს, როგორც კვლევაშია აღნიშნული, ამ საფეხურზე არსებული სასწავლო დანაკარგი შედარებით ნაკლებ პრობლემურია, ვიდრე საბაზისო-დაწყებით კლასების მოსწავლეების.რა ძირითადი ხარვეზები გამოიკვეთა პანდემიის შემდგომ განათლების სფეროში?  როგორ გაართვა საქართველოს განათლების სამინისტრომ ონლაინ რეჟიმში სწავლების მეთოდს თავი და რა შედეგამდე მიგვიყვანა დისტანციური სწავლების მეთოდმა? - ამ საკითხებთან დაკავშირებით "ჯორჯიან თაიმსს" ექსპერტი განათლების საკითხებში, რეზო აფხაზავა ესაუბრა.- თქვენი შეფასებით, რა ძირითადი ხარვეზები გამოიკვეთა დისტანციური სწავლების პერიოდში?- ჩვენი განათლების სისტემა ისედაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო. ცხადია, პანდემიამ ამ თვალსაზრისით, უარეს შედეგამდე მიგვიყვანა. შეიძლება, რომელიმე მასწავლებელმა თანამედროვე ტექნოლოგიები საკმაოდ კარგადაც გამოიყენა, მაგრამ სამწუხაროდ, ასეთი მასწავლებელი ბევრი არ არის. ზოგადად, ტექნოლოგიებთან მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმიტომ, რომ დღეს საკლასო ოთახებში ციფრულ ტექნოლოგიებთან მუშაობა და მათი გამოყენება უფრო მეტად უნდა იყოს მხარდაჭერილი. თუმცა, ეს ასე არ არის.სამწუხაროდ, ჩვენი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მაინც ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის.- დისტანციური სწავლების მეთოდი მთელ მსოფლიოში გამოიყენებოდა და უნდა ითქვას, რომ  სხვადასხვა ქვეყნებში დისტანციურ სწავლებას ის ცუდი შედეგი არ მოუტანია, რაც საქართველოში გვაქვს. როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე?- დანაკარგები ყველგან არის. უბრალოდ, აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, თუ რომელი ქვეყანა და სისტემა, როგორი მზაობით შეხვდა პანდემიას და რა მხარდამჭერი მექანიზმები შეიმუშავა სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისთვის. აქ საუბარია,  როგორ დაუჭირა მხარი თვითონ განათლების სამინისტრომ მასწავლებლებს.ჩვენს შემთხვევაში კი, მასწავლებლებიც მოუმზადებლები შეხვდნენ იმიტომ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესებში მათთვის ჩვეულებრივი ამბავი არ იყო. შესაბამისად, მათ ამ ყველაფრის გადატანა, გაუჭირდათ. ეს იყო პირველი და საყურადღებო ფაქტორი, ხოლო მეორე ფაქტორია ის, რომ მხარდამჭერი მექანიზმებიც არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო.მესამე ფაქტორი კი, არის ის, რომ უკვე ამდენი ხანი გავიდა, რაც კოვიდპანდემიას ვებრძვით, თუმცა განათლების სამინისტროს არ უზრუნია, რომ შესაბამისი კვლევები ჩაეტარებინა. მათ მიერ შესაბამისი ღონისძიებებიც კი არ არის ჩატარებული, თუმცა, ეს მათი მხრიდან გასაკვირი არც არის.მთელი მსოფლიო ახორციელებს პანდემიის მიერ გამოწვეული დანაკარგების კომპენსირებას, ანუ "რემედიაციულ" სერვისებს, რომელიც გულისხმობს დამატებით საგანმანათლებლო მუშაობას, მაგრამ, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენთან დანაკარგების სიღრმისეული შეფასებაც კი არ გაკეთებულა.- ანუ, მიგაჩნიათ, რომ განათლების სისტემამ დისტანციური სწავლების მეთოდს თავი წარმატებით ვერ გაართვა?- დიახ. მოკლედ რომ გითხრათ, სისტემა გაუმართავია. უფრო მეტიც, სამწუხაროდ, დღეს ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ მაინც და მაინც სახელმწიფოს მხრიდანაც არ იგრძნობა მხარდაჭერა. არა და ასეთ დროს, სკოლებს,  სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებოდა. თუმცა, სამწუხაროდ, ჩვენთან ყველაფერი პირიქითაა მოწყობილი, - უფრო კონტროლზე ორიენტირებული განათლების სისტემა გვაქვს, ვიდრე მხარდამჭერის გამომხატველი. - და ბოლოს, რა უნდა გააკეთოს განათლების სამინისტრომ იმისათვის, რომ სამომავლოდ, მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს დისტანციური სწავლების ამჟამინდელმა მდგომარეობამ ქვეყნის განათლების ხარისხზე?- ამაზე ჩვენ მომავალში არ უნდა ვსაუბრობდეთ. ეს უკვე წარსულში უნდა იყოს. ანუ, პირველივე ლოკდაუნის შემდეგ, აქტიური მუშაობა უნდა დაწყებულიყო. ფაქტობრივად, განათლების სამინისტრომ ვერ შეძლო შედეგებთან გამკლავება და ვერც სამომავლო პერსპექტივაზე მუშაობა. სამწუხაროდ, სწორედ გაგანია პანდემიის დროს, ჩვენი განათლების სამინისტრო, ძირითადად, დირექტორების მოხსნითა და დანიშვნით იყო დაკავებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, განათლების სამინისტროს ამოცანა იყო და  არის უფრო პოლიტიკური, ვიდრე სასწავლო და საგანმანათლებლო."ჯორჯიან თაიმსი" აღნიშნულ საკითხზე მუშაობას აგრძელებს. კერძოდ, ჩვენი გამოცემა ორგანიზაცია "განათლება ყველასთვის" მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებზე შემოგთავაზებთ მასალას, სადაც საუბარია, პანდემიით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგების შეფასებაზე. /თეო მჟავანაძე/

1652377887

განათლების სამინისტრო
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტთან დაკავშირებით განათლებისა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტთან დაკავშირებით, რომლებიც 2021-2022 სასწავლო წლის ჰიბრიდულ რეჟიმში დასრულებას ითხოვენ."საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოუწოდებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სტუდენტების მდგომარეობა – უზრუნველყოს სტუდენტურ საცხოვრებელში თავისუფალი ადგილების ათვისება, მათი განთავსება და 2021-2022 სასწავლო წლის ჰიბრიდულ რეჟიმში  დასრულება.მოგეხსენებათ, უნივერსიტეტები საკუთარი ავტონომიურობის ფარგლებში სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით თავადვე იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. სამინისტრო იმედს გამოთქვამს, რომ  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქსიმალურად გაითვალისწინებს სტუდენტების მოთხოვნებს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს." - ნათქვამია განცხადებაში.

1652264918

სებასტიან მოლინეუსი
"პანდემიის პერიოდში სკოლების დახურვის გამო, 12-წლიანი სწავლება ხარისხით შესაძლოა 7,4- წლიან სწავლებას გაუტოლდეს" - სებასტიან მოლინეუსი

სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორის, სებასტიან მოლინეუსის ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში სკოლების დახურვის გამო, 12-წლიანი სწავლება საქართველოში ხარისხით შესაძლოა 7,4- წლიან სწავლებას გაუტოლდეს. მოლინეუსი ამბობს, რომ სკოლების დახურვა განსაკუთრებულად მძიმე ეკონომიკური გარემოს მქონე ბავშვებზე აისახება.„მსოფლიო ბანკის" პროგნოზით, კოვიდისგან გამოწვეულმა სკოლების დახურვამ, შესაძლებელია, 12-წლიანი სწავლება ხარისხით 7,4- წლიან სწავლებას გაუტოლოს. განსაკუთრებით, სკოლების დახურვა იმოქმედებს იმ მოსწავლეებზე, რომლებიც არიან არასახარბიელო ეკონომიკური გარემოდან.შესაძლოა, სკოლების დახურვამ ასევე გამოიწვიოს საქართველოს შედეგის 8 ქულით შემცირება PISA-ს საერთაშორისო შეფასებებში. ისევე, როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, საქართველოშიც კოვიდმა და კოვიდით გამოწვეულმა სკოლების დახურვამ მძიმე და მწვავე გავლენა მოახდინა განათლების ხარისხზე,“- განაცხადა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა.მისი თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელი იმ ზარალის სრული შეფასება, რაც საგანმანათლებლო სისტემას შექმნილმა გარემომ მიაყენა.„რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია იმის შეფასება, თუ რა ზარალი მიადგა საგანმანათლებლო სისტემას კოვიდის პირობებში და ამის შემდგომ, მნიშვნელოვანია სასწავლო პროგრამები დროულად მოერგოს თანამედროვე გამოწვევებს. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, კურიკულუმმა უნდა უპასუხოს იმ ჩავარდნას, რომელიც განათლების სისტემას ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჰქონდა. რა თქმა უნდა, საჭიროა, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს პროგრამების მორგება საჭიროებებზე, განსაკუთრებით დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის," - განაცხადა სებასტიან მოლინეუსმა.ცნობისთვის, ამ წუთებში სასტუმრო "ქორთიარდ მარიოტში" კონფერენცია მიმდინარეობს თემაზე "პანდემიის შემდგომი ნაბიჯები დაწყებით საფეხურზე" და მასში განათლების სფეროს ექსპერტები მონაწილეობენ.

1651577472

პირველკლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა
პირველკლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასში რეგისტრაციისა და სკოლაში ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის ვადები შეიცვალა.განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, რეგისტრაციის პირველი ეტაპის მიმდინარეობისას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით, „ზოგადი განათლების შესახებ კანონში“ შევიდა ცვლილება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკთან დაკავშირებით. აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით 2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში დამატებით უნდა განხორციელდეს იმ ბავშვების ჩარიცხვა, რომელთაც 6 წელი 16 სექტემბრიდან 1-ელ ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ.აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 4 მარტის N221866 ბრძანების მიხედვით პირველკლასელთა რეგისტრაციისა და სკოლაში ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის ვადები შემდეგნაირად განისაზღვრა:I ეტაპი განხორციელდება 2022 წლის 20 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით. ამ პერიოდში სკოლებში დამატებით რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცემათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრაციის პირველი ეტაპისთვის თავდაპირველად განსაზღვრულ ვადებში ვერ დარეგისტრირდნენ სკოლებში.I ეტაპზე დასარეგისტრირებელი ბავშვების მშობლებმა განცხადებით უნდა მიმართონ სასურველ საჯარო სკოლას. სკოლის ადმინისტრაცია ბავშვს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (EMIS) დაარეგისტრირებს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურების მიზნით, მშობელი სკოლაში შესაბამის მიმართვის ფორმას ავსებს, რის შემდეგაც მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ბავშვის შეფასება და მისი საგანმანათლებლო საჭიროების დადგენა მოხდება. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურების შემთხვევაში, სკოლა მოსწავლის ჩარიცხვას შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე უზრუნველყოფს. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული ბავშვების მშობლები სკოლებში დოკუმენტების წარდგენას 2022 წლის 29 აპრილიდან 2022 წლის 6 მაისის ჩათვლით შეძლებენ.იმ ბავშვების მშობლებს, რომლებსაც არ დაუდასტურდებათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, საშუალება ექნებათ ბავშვების რეგისტრაცია მომდევნო ეტაპებზე განახორციელონ.II ეტაპი – მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია 10 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი და სკოლაში დარეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა:ა) და-ძმაც სწავლობს იმავე სკოლაში;ბ) მშობელი/მეურვე/მზრუნველი იმ საჯარო სკოლის თანამშრომელია;გ) ოჯახიდან ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში.ამ ეტაპზე რეგისტრაცია ხორციელდება საჯარო სკოლებში მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. რეგისტრაციას უზრუნველყოფს საჯარო სკოლა. აღსანიშნავია, რომ მეორე ეტაპზე დარეგისტრირებული ბავშვების მშობლებმა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა სკოლებში რეგისტრაციისთვის განსაზღვრულ ვადებში უნდა უზრუნველყონ.III ეტაპი – საყოველთაო რეგისტრაცია - 2022 წლის 24 მაისიდან დაიწყება და 15 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება.რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე registration.emis.ge. რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი. ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა 2022 წლის 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.IV ეტაპი – 2022 წლის 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით სკოლებში განხორციელდება. ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია მოხდება, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდნენ I, II და III ეტაპებზე, ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა.მოსწავლის რეგისტრაციას მეოთხე ეტაპზე უზრუნველყოფს საჯარო სკოლა მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ წარდგენილი აუცილებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე.პირველ კლასში ჩასარიცხი დოკუმენტები:მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე ინფორმაციას; მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და საქართველოში ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლებს მოუწოდებს ყურადღებით გაეცნონ რეგისტრაციის ვადებსა და პირობებს, რათა ბავშვის სკოლაში შეყვანა დროულად და შეუფერხებლად შეძლონ.

1650522824

ლევან ლორთქიფანიძე
"ქართველურ ენებს დაცვა და გადარჩენა სჭირდებათ" - ლევან ლორთქიფანიძე

საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას, სკოლაში მეგრულისა და სვანურის არჩევით საგნად სწავლების შესახებ, სოციალურ ქსელში ეხმაურება პოლიტოლოგი, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ "კავკასიური სახლის" გამგეობის წევრი ლევან ლორთქიფანიძე. ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ამ ინიციატივის განხორციელება, ქართველური ენების დაცვისა და გადარჩენისათვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.„იბერიულ-კავკასიური ენების ქართველური ჯგუფი ქართულის გარდა სხვა ენებსაც აერთიანებს. მათ შორის სვანურსა და მეგრულს... სვანური და მეგრული წარმოადგენენ ქართველურ ენებს, რომელთა გაქრობა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას, უდიდესი სიმდიდრის მოსპობას ნიშნავს. ქართველურ ენებს დაცვა და გადარჩენა სჭირდებათ,“- წერს ლევან ლორთქიფანიძე.ცნობისათვის, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სკოლაში მეგრულისა და სვანურის არჩევით საგნად სწავლების ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ პრეზიდენტმა დედაენის დღესთან დაკავშირებით სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა."ქართული და აფხაზური ენის დაცვასთან ერთად, რომელიც კონსტიტუციით განსაზღვრულია, გვევალება მეგრულის, სვანურის, ჭანურისა და ლაზურის დაცვა და გადარჩენისთვის ზრუნვა. რამე თუ ეს ენები განუყოფელი ნაწილია ჩვენი კულტურის და წარმოადგენენ უნიკალურ სიმდიდრეს. ამას შევძლებთ თუკი სკოლაში არჩევითი სწავლების უფლებას დავაწესებთ, პირველ რიგში, მეგრულისა და სვანურისათვის,” - განაცხადა პრეზიდენტმა.

1650008888

2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 1-ელ ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ
2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 1-ელ ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ

პირველკლასელთა რეგისტრაციის წესში ცვლილება შედის. - განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით, "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილება შედის, რომლის მიხედვით, 2022-2023 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირებას შეძლებენ ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 1-ელ ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ."აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა მოქალაქეთა არაერთი განცხადება, რომლებიც ითხოვენ საქართველოში დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკის მარეგულირებელი ნორმის გადახედვას. 6 წლამდე ბავშვების მშობლების მოთხოვნა გამონაკლისის დაშვების თაობაზე განსაკუთრებით მაღალია სექტემბრის თვეში დაბადებულ ბავშვებთან დაკავშირებით, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში ჩარიცხვის მიზნით.საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან 1-ელ ოქტომბრამდე დაბადებული ბავშვების რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, არ ქმნის დაუძლეველ წინააღმდეგობას, გათვალისწინებული იქნეს მშობელთა მოთხოვნა, მათი შვილების პირველ კლასში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით.საქართველოს პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს, რადგან 2022-2023 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის I ეტაპი გამოცხადდა 15 მარტს, რომლის ფარგლებში სსსმ მოსწავლეები დარეგისტრირდნენ.  მათ მიეცემათ დამატებით რეგისტრაციის საშუალება და პირველ კლასში ჩარიცხვის შესაძლებლობა ექნებათ.აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 2 მაისს დაიწყება და 13 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ ეტაპზე სკოლაში დარეგისტრირდებიან ბავშვები, რომელთა:და-ძმა სწავლობს იმავე სკოლაში;მშობელი/მეურვე/მზრუნველი იმ საჯარო სკოლის თანამშრომელია;ოჯახიდან ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში.III ეტაპი – საყოველთაო რეგისტრაცია - 17 მაისიდან დაიწყება და 8 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე registration.emis.ge.რაც შეეხება IV ეტაპს, რეგისტრაცია 28 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით სკოლებში განხორციელდება. ამ ეტაპზე გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია მოხდება, რომლებიც ვერ დარეგისტრირდნენ I, II და III ეტაპებზე, ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა.მოქმედი კანონით, საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო წელი 15 სექტემბერს იწყება. თუ 15 სექტემბერი დასვენების ან უქმე დღეს ემთხვევა, სწავლა მის მომდევნო პირველ სამუშაო დღეს დაიწყება." - ნათქვამია განცხადებაში.

1649238807